Previous Next

Ungdomsudvalg

Opgaverne i ungdomsudvalget består primært i, at finde trænere og holdledere til holdene fra pige/drenge rækken til og med ynglinge rækken.

Vi sørger for information til vore trænere samt tilbyder dem kurser.

Vi laver diverse indkøb til vore trænere, bla. bolde m.m

Vi har et tæt samarbejde med de andre udvalg, isør børneudvalget hvor vi sammen holder opstartsmøder for vore trænere.

Derudover sørger vi for telegrammer til klubbens konfirmander.

Kontakt

Kontakt Helle Holbøll - 29 45 92 55 eller Kristoffer Siig - 26 23 69 48